112/2016

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2016

Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2016/44 Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 204/2011 kumoamisesta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus seuraavan Euroopan unionin neuvoston asetuksen rikkomisesta säädetään rikoslain 46 luvun 1–3 §:ssä: neuvoston asetus (EU) 2016/44 Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 204/2011 kumoamisesta, EUVL L 12, 19.1.2016, s. 1. Menettämisseuraamuksista säädetään rikoslain 10 luvussa.

Neuvoston asetus on tullut voimaan 20 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2016

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Lenita Toivakka

Lähetystöneuvos
Pekka Kosonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.