64/2016

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sisäasioiden rahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (351/2015) 6 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

6 §
Seurantakomitean kokoonpano

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevalle kansalliselle ohjelmalle asetetussa seurantakomiteassa on sisäministeriön edustajia sekä ulkoasiainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Poliisihallituksen, suojelupoliisin, Maahanmuuttoviraston, etnisten suhteiden neuvottelukunnan, Ahvenanmaan maakunnan ja Suomen Kuntaliitto ry:n edustaja. Lisäksi seurantakomiteassa on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen edustaja sekä rahaston tavoitteiden kannalta keskeisten kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen edustajia.

Sisäisen turvallisuuden rahastoa koskevalle kansalliselle ohjelmalle asetetussa seurantakomiteassa on sisäministeriön edustajia sekä ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön, valtiovarainministeriön, Poliisihallituksen, suojelupoliisin, Maahanmuuttoviraston, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja Ahvenanmaan maakunnan edustaja ja keskeisten rikosten uhreja tukevien järjestöjen, konfliktien ehkäisyä edistävien järjestöjen sekä pelastusalan järjestöjen edustaja. Lisäksi seurantakomiteassa on pelastuslaitosten edustaja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2016.

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2016

Sisäministeri
Petteri Orpo

Erityisasiantuntija
Tapio Puurunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.