56/2016

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (695/2012) 39, 40 ja 41 §, sellaisena kuin niistä ovat 40 ja 41 § asetuksessa 164/2015, seuraavasti:

39 §
Maaseudun kehittämisyksikön päällikön ratkaisuvalta

Maaseudun kehittämisyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat määrärahan myöntämistä maaseudun kehittämiseen ja saaristoasioihin liittyviin hankkeisiin ja hankintoihin sekä teknisen avun käyttösuunnitelmaan perustuviin hankintoihin.

40 §
Markkinayksikön päällikön ratkaisuvalta

Markkinayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) EU-osarahoitteisen hunajan tuotannon ja markkinoinnin kehittämiseksi laaditun ohjelman kansallisen rahoitusosuuden vahvistamista;

2) tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksen myöntämistä maatilatalouden kehittämisrahastosta lukuun ottamatta maaseudun kehittämiseen liittyviä hankkeita;

3) maaseudun neuvontajärjestöjen ja muiden maaseudun järjestöjen valtionavun myöntämistä;

4) määrärahan myöntämistä kansalliseen ruokaketjun kehittämiseen liittyviin hankkeisiin ja hankintoihin;

5) määrärahan myöntämistä ruokaosaston toimialaan kuuluviin biotalouden kehittämiseen liittyviin hankkeisiin ja hankintoihin.

41 §
Talousryhmän päällikön ratkaisuvalta

Talousryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston henkilöstön kehittämistä siltä osin kuin ratkaisuvalta ei kuulu osaston yksikön päällikölle;

2) teknisen avun tuloutuksia ja maaseudun kehittämisyksikön teknisen avun laskujen maksamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2016.

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Kansliapäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.