31/2016

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 41 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Suomessa rekisteröityjen tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin kalastaminen troolilla on kielletty ICES-osa-alueilla 25–27, 28.2 ja 32 sekä osa-alueella 29 leveysasteen 60°00'N eteläpuolella silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen (1504/2015) 2 §:ssä säädetyn suurimman sallitun kilohailisaaliin täyttymisen vuoksi.

2 §

Edellä 1 §:ssä mainituilta alueilta tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten ennen tämän asetuksen voimaantuloa troolilla pyytämien silakka- ja kilohailisaaliiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaus, uudelleen sijoitus, kuljetus ja aluksesta purkaminen on sallittua 21 päivään tammikuuta 2016.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Kalatalousylitarkastaja
Ali Lindahl

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.