2/2016

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1415/2015) 2 §:n nojalla:

1 §

Aasian infrastruktuuri-investointipankin Pekingissä 29 päivänä kesäkuuta 2015 tehty perustamissopimus on voimassa 7 päivästä tammikuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 24 päivänä marraskuuta 2015 ja tasavallan presidentti 4 päivänä joulukuuta 2015. Hyväksymisasiakirja on talletettu Kiinan kansantasavallan hallituksen huostaan 7 päivänä tammikuuta 2016.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1415/2015) tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 2016.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 2016.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 2/2016)�

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 2016

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Finanssineuvos
Kristina Sarjo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.