Säädökset alkuperäisinä: 2015

1350/2015
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1349/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaupallisista kalastajista
1348/2015
Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen liitteidenmuuttamisesta
1347/2015
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1346/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten ja päätösten kumoamisesta
1345/2015
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta
1344/2015
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
1343/2015
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2016
1342/2015
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1341/2015
Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta
1340/2015
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä
1339/2015
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta
1338/2015
Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain kumoamisesta
1337/2015
Laki siemenkauppalain muuttamisesta
1336/2015
Laki kuntajakolain  muuttamisesta  ja  väliaikaisesta  muuttamisesta  annetun  lain  voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta
1335/2015
Laki kuntarakennelain muuttamisesta
1334/2015
Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1333/2015
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1332/2015
Valtioneuvoston asetus kaupan pitämisen vaatimuksista
1331/2015
Valtioneuvoston asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä
1330/2015
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen työjärjestön perussäännön vuoden 1997 muutosasiakirjan voimaansaattamisesta
1329/2015
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa
1328/2015
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1327/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1326/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elinaikakertoimesta vuodelle 2016
1325/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1324/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1323/2015
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2015 annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1322/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
1321/2015
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1320/2015
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1319/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus pysäköintikiekosta ja sen käyttövelvollisuudesta
1318/2015
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1317/2015
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1316/2015
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
1315/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen kieltämisestä eräillä merialueilla vuonna 2015
1314/2015
Verohallinnon päätös tiedoista, jotka vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten
1313/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista
1312/2015
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1311/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1310/2015
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1309/2015
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n ja liitteen 5 muuttamisesta
1308/2015
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1307/2015
Valtioneuvoston asetus ampumaradoista
1306/2015
Valtioneuvoston asetus lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1305/2015
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta
1304/2015
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1303/2015
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1302/2015
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1301/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta lihan ja vuodelta 2014 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.