Säädökset alkuperäisinä: 2015

1400/2015
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1399/2015
Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1398/2015
Laki holhoustoimesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta
1397/2015
Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
1396/2015
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 80 §:n muuttamisesta
1395/2015
Laki ratalain muuttamisesta
1394/2015
Laki rautatielain muuttamisesta
1393/2015
Laki integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
1392/2015
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1391/2015
Laki asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1390/2015
Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
1389/2015
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
1388/2015
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1387/2015
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1386/2015
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta
1385/2015
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
1384/2015
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta
1383/2015
Valtiovarainministeriön asetus Karl Fazer ja suomalaisuus -juhlarahasta
1382/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteiksi ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteiksi vuodelle 2016
1381/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteiksi vuodelle 2016
1380/2015
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016
1379/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahaston säännöiksi annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 7 ja 10 §:n muuttamisesta
1378/2015
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1377/2015
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta
1376/2015
Valtioneuvoston asetus Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1375/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1374/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1373/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
1372/2015
Valtioneuvoston asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
1371/2015
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 53 §:n muuttamisesta
1370/2015
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1369/2015
Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1368/2015
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1367/2015
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1366/2015
Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta sianlihan- ja maidontuottajille vuonna 2015
1365/2015
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1364/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1363/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 27 §:n muuttamisesta
1362/2015
Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta kansallisesta tuesta sianlihatuottajille ja Etelä-Suomen maidontuottajille vuodelta 2015
1361/2015
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2015 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1360/2015
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta
1359/2015
Vuoden 2015 IV lisätalousarvio
1358/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
1357/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1356/2015
Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta
1355/2015
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2016
1354/2015
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1353/2015
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1352/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
1351/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.