Säädökset alkuperäisinä: 2015

1600/2015
Laki yliopistolain muuttamisesta
1599/2015
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
1598/2015
Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1597/2015
Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 17 §:n muuttamisesta
1596/2015
Laki isyyslain muuttamisesta
1595/2015
Laki perintökaaren muuttamisesta
1594/2015
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1593/2015
Päätös Tullin työjärjestyksen 9 ja 11 §:n muuttamisesta
1592/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1591/2015
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1590/2015
Laki oikeustulkkirekisteristä
1589/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta siirtomenettelystä ja tilastohistoriasta
1588/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1587/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista
1586/2015
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n muuttamisesta
1585/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista
1584/2015
Valtion talousarvio vuodelle 2016
1583/2015
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
1582/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus mielenterveyslain mukaista tahdosta riippumatonta hoitoa koskevien lomakkeiden kaavoista ja potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen valvonnasta
1581/2015
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1580/2015
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1579/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista
1578/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista
1577/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksenvalvonnasta
1576/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017
1575/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1574/2015
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1573/2015
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
1572/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista
1571/2015
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1570/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys
1569/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2016 liikenneturvallisuusmaksusta
1568/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunnon pyytämisestä
1567/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastonhoitomaksun keräämisestä
1566/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Taiteen edistämiskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1565/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta
1564/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1563/2015
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2016 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1562/2015
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1561/2015
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista annetun sisäministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1560/2015
Sisäministeriön asetus säilöönottoyksikön virkasuhteisen henkilöstön voimankäyttövälineiden käyttöä koskevan koulutuksen toteuttamisesta
1559/2015
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista
1558/2015
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016–2018
1557/2015
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta
1556/2015
Laki vuorotteluvapaalain 20 §:n muuttamisesta
1555/2015
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta
1554/2015
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1553/2015
Laki merimiesten palkkaturvalain 2 §:n muuttamisesta
1552/2015
Laki palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta
1551/2015
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.