Säädökset alkuperäisinä: 2015

50/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2015
49/2015
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
48/2015
Ulkoasianministeriön ilmoitus Etiopian demokraattisen liittotasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Etiopian vesisektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea
47/2015
Valtioneuvoston asetus ympäristövahinkovakuutuksesta
46/2015
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
45/2015
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa
44/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta
43/2015
Valtioneuvoston asetus vuonna 2015 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
42/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
41/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kohdekatselmusten raportoinnista
40/2015
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta
39/2015
Laki kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
38/2015
Laki tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä
37/2015
Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
36/2015
Laki kestävän metsätalouden rahoituslain kumoamisesta
35/2015
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain ja kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain kumoamisesta
34/2015
Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki
33/2015
Laki vankeuslain muuttamisesta
32/2015
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
31/2015
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta
30/2015
Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta
29/2015
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
28/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2014—2015
27/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista, munatuotteista ja munatuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista
26/2015
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
25/2015
Valtioneuvoston asetus pysyvien laitumien ennakkolupamenettelystä vuonna 2015
24/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
23/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
22/2015
Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
21/2015
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
20/2015
Valtioneuvoston asetus energiakatselmuksista
19/2015
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
18/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
17/2015
Valtioneuvoston asetus kolttalain mukaisten tukien hakuajan päättymisestä
16/2015
Laki viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
15/2015
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
14/2015
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
13/2015
Laki nimilain 4 §:n muuttamisesta
12/2015
Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
11/2015
Isyyslaki
10/2015
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta
9/2015
Valtiovarainministeriön asetus kansallisista viranomaisista salassa pidettäviä tietoja Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle luovutettaessa annetun valtiovarainministeriön päätöksen kumoamisesta
8/2015
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Orimattilan kaupungin ja Nastolan kunnan välillä
7/2015
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta
6/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
5/2015
Valtioneuvoston asetus  maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista
4/2015
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista
3/2015
Valtiovarainministeriön asetus Maakuntien eläimet vuoden 2015 juhlarahoista
2/2015
Valtiovarainministeriön asetus Jean Sibelius -juhlarahasta
1/2015
Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.