Säädökset alkuperäisinä: 2015

100/2015
Valtioneuvoston päätös maakunnista
99/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
98/2015
Laki vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
97/2015
Laki öljyvahinkojen torjuntalain 5 §:n muuttamisesta
96/2015
Laki Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
95/2015
Laki jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
94/2015
Laki kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
93/2015
Laki ulkomaalaislain 54 ja 55 §:n muuttamisesta
92/2015
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta
91/2015
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
90/2015
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
89/2015
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
88/2015
Laki todistajansuojeluohjelmasta
87/2015
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
86/2015
Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
85/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaan kauppaa varten kerättäville hevoseläinten alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista
84/2015
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
83/2015
Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
82/2015
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella
81/2015
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta takuueläkkeen perusteella
80/2015
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta
79/2015
Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta
78/2015
Laki kilpailulain 37 §:n muuttamisesta
77/2015
Laki merilain 15 luvun muuttamisesta
76/2015
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
75/2015
Laki tieliikennelain muuttamisesta
74/2015
Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
73/2015
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
72/2015
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
71/2015
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
70/2015
Laki ajokorttilain muuttamisesta
69/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla
68/2015
Verohallinnon työjärjestys
67/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
66/2015
Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen eräiden säännösten muuttamisesta
65/2015
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen katsastustoiminnasta ja liikennekelpoisuuden valvonnasta puolustusvoimissa
64/2015
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta
63/2015
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
62/2015
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
61/2015
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden III ja IV muuttamisesta
60/2015
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
59/2015
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä
58/2015
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
57/2015
Valtioneuvoston asetus Liettuan liittymisestä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta
56/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta
55/2015
Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
54/2015
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
53/2015
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
52/2015
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta
51/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylimääräisestä urheilijaeläkkeestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.