Säädökset alkuperäisinä: 2015

150/2015
Tasavallan presidentin asetus tasavallan presidentin kanslian kansliasäännöstä
149/2015
Laki sosiaaliturvasta Kiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
148/2015
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta
147/2015
Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä
146/2015
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
145/2015
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
144/2015
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
143/2015
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
142/2015
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
141/2015
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
140/2015
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 §:n muuttamisesta
139/2015
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta
138/2015
Laki museolain muuttamisesta
137/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta
136/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
135/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
134/2015
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
133/2015
Valtioneuvoston asetus kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
132/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja rautatiellä annettujen liikenne- ja viestintäministeriön asetusten kumoamisesta
131/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
130/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta
129/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
128/2015
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
127/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
126/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
125/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
124/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista
123/2015
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa
122/2015
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 16 §:n muuttamisesta
121/2015
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta
120/2015
Valtioneuvoston asetus sikatalouden kriisituesta
119/2015
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen 15 §:n muuttamisesta
118/2015
Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
117/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta
116/2015
Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta maidontuottajille
115/2015
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän IMSBC-säännöstön pakottavaan osaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
114/2015
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2008 IS-säännöstön pakottavan osan, ensiksi mainitun yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun tehtyjen muutosten sekä lastiviivayleissopimukseen liittyvään pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
113/2015
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan voimaansaattamisesta sekä mainitun yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten ja IMSBC-säännöstön pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
112/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2015 maksettavan korvauksen perusteista
111/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
110/2015
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen rekisteröinnistä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
109/2015
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
108/2015
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
107/2015
Valtioneuvoston asetus Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
106/2015
Valtioneuvoston asetus  oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
105/2015
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
104/2015
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta
103/2015
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
102/2015
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
101/2015
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.