Säädökset alkuperäisinä: 2015

200/2015
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta
199/2015
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta
198/2015
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
197/2015
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
196/2015
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
195/2015
Laki aluevalvontalain muuttamisesta
194/2015
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
193/2015
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
192/2015
Laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
191/2015
Laki asuntokauppalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta
190/2015
Ryhmärakennuttamislaki  
189/2015
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
188/2015
Valtioneuvoston asetus Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
187/2015
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
186/2015
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n 1 momentin kumoamisesta
185/2015
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
184/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
183/2015
Valtioneuvoston asetus Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
182/2015
Laki yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
181/2015
Laki rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta
180/2015
Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta
179/2015
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta
178/2015
Laki tieliikennelain 88 c §:n muuttamisesta
177/2015
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta
176/2015
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
175/2015
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta
174/2015
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
173/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla
172/2015
Verohallinnon päätös FATCA-sopimukseen perustuvasta tiedonantovelvollisuudesta
171/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
170/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
169/2015
Sisäministeriön asetus sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta
168/2015
Valtioneuvoston asetus Suomen tuesta palestiinalaishallinnon opetussektorille Suomen tasavallan hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
167/2015
Valtioneuvoston asetus ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä tehtyyn pöytäkirjaan tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
166/2015
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
165/2015
Valtioneuvoston asetus verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
164/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
163/2015
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
162/2015
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä
161/2015
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT-EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti ja rahoitustuen myöntämisestä merentakaisille maille ja alueille tehdyn sisäisen sopimuksen voimaansaattamisesta
160/2015
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
159/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
158/2015
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen sisu -juhlarahasta
157/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan vastustamisesta
156/2015
Laki avioliittolain muuttamisesta
155/2015
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
154/2015
Laki verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
153/2015
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
152/2015
Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista
151/2015
Tasavallan presidentin asetus tasavallan presidentin arkistosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.