Säädökset alkuperäisinä: 2015

250/2015
Laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista
249/2015
Laki opintotukilain 5 a ja 7 §:n muuttamisesta
248/2015
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
247/2015
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
246/2015
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
245/2015
Sisäministeriön asetus poliisin voimakeinoista sekä kulkuneuvon pysäyttämisestä
244/2015
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
243/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
242/2015
Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta
241/2015
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta
240/2015
Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta
239/2015
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen, eläinten hyvinvointikorvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2015
238/2015
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta
237/2015
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta
236/2015
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta
235/2015
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta
234/2015
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta
233/2015
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
232/2015
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta
231/2015
Laki vankeuslain 19 luvun 4 §:n muuttamisesta
230/2015
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
229/2015
Laki rikoslain 16 luvun 9 a §:n muuttamisesta
228/2015
Laki lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta
227/2015
Laki yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta
226/2015
Laki eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta
225/2015
Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
224/2015
Vuoden 2015 lisätalousarvio
223/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
222/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
221/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
220/2015
Valtioneuvoston asetus  eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
219/2015
Valtioneuvoston asetus vuonna 2015 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
218/2015
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta suunnittelijoista ja suunnitelmista annetun ympäristöministeriön asetuksen kumoamisesta
217/2015
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakentamisen valvonnasta ja teknisestä tarkastuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen kumoamisesta
216/2015
Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä
215/2015
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
214/2015
Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä
213/2015
Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä
212/2015
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
211/2015
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
210/2015
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
209/2015
Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta
208/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mehiläisten esikotelomädän vastustamisesta
207/2015
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta
206/2015
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Kroatian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
205/2015
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
204/2015
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
203/2015
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
202/2015
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
201/2015
Laki kalastuslain 37 b §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.