Säädökset alkuperäisinä: 2015

300/2015
Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista
299/2015
Laki tuloverolain 97 §:n muuttamisesta
298/2015
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
297/2015
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
296/2015
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
295/2015
Laki elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
294/2015
Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta
293/2015
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
292/2015
Laki Luonnonvarakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
291/2015
Laki Maanmittauslaitoksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta
290/2015
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta
289/2015
Laki Energiavirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
288/2015
Laki Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
287/2015
Laki aluehallintovirastoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta
286/2015
Laki Verohallinnosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
285/2015
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
284/2015
Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta
283/2015
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
282/2015
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
281/2015
Laki pelastuslain 86 §:n muuttamisesta
280/2015
Laki nuorisolain muuttamisesta
279/2015
Laki ammattikorkeakoululain 65 §:n muuttamisesta
278/2015
Laki yliopistolain 90 a §:n muuttamisesta
277/2015
Laki lukiolain 32 §:n muuttamisesta
276/2015
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta
275/2015
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 a §:n muuttamisesta
274/2015
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 §:n muuttamisesta
273/2015
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta
272/2015
Laki perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta
271/2015
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
270/2015
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
269/2015
Laki sosiaalihuoltolain 61 §:n muuttamisesta
268/2015
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
267/2015
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
266/2015
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
265/2015
Laki kunnallisen eläkelain 3 §:n muuttamisesta
264/2015
Laki lastensuojelulain 56 §:n muuttamisesta
263/2015
Perhehoitolaki
262/2015
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
261/2015
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta
260/2015
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
259/2015
Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta
258/2015
Laki ulkoasiainhallintolain muuttamisesta
257/2015
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
256/2015
Laki yliopistolain muuttamisesta
255/2015
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta
254/2015
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
253/2015
Laki lääkelain 57 §:n muuttamisesta
252/2015
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
251/2015
Laki arvonlisäverolain 70 b ja 133 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.