Säädökset alkuperäisinä: 2015

1650/2015
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
1649/2015
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
1648/2015
Laki sosiaalihuoltolain 27 e §:n muuttamisesta
1647/2015
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
1646/2015
Laki omaishoidon tuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1645/2015
Laki perhehoitolain 20 §:n muuttamisesta
1644/2015
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta
1643/2015
Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain muuttamisesta
1642/2015
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 77 §:n muuttamisesta
1641/2015
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
1640/2015
Laki vankeuslain muuttamisesta
1639/2015
Laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1638/2015
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1637/2015
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1636/2015
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1635/2015
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä
1634/2015
Laki siviilipalveluslain 7 §:n muuttamisesta
1633/2015
Laki kalastuslain 60 §:n muuttamisesta
1632/2015
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1631/2015
Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1630/2015
Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1629/2015
Laki ratalain 69 §:n muuttamisesta
1628/2015
Laki maantielain 79 §:n muuttamisesta
1627/2015
Laki yksityisistä teistä annetun lain 97 ja 98 a §:n muuttamisesta
1626/2015
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta
1625/2015
Laki säästöpankkilain 10 §:n muuttamisesta
1624/2015
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1623/2015
Laki osuuskuntalain 8 luvun 9 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta
1622/2015
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1621/2015
Laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta
1620/2015
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
1619/2015
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
1618/2015
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta
1617/2015
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1616/2015
Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1615/2015
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
1614/2015
Laki ajokorttilain muuttamisesta
1613/2015
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1612/2015
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
1611/2015
Laki rikoslain 23 luvun 9 ja 12 §:n muuttamisesta
1610/2015
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1609/2015
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
1608/2015
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1607/2015
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1606/2015
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1605/2015
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1604/2015
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1603/2015
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annetun lain kumoamisesta
1602/2015
Laki kirkkolain muuttamisesta
1601/2015
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.