Säädökset alkuperäisinä: 2015

350/2015
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
349/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
348/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2015
347/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 16 ja 25 §:n muuttamisesta
346/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
345/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
344/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kasvulohkoista
343/2015
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
342/2015
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
341/2015
Valtioneuvoston asetus lapsiasiavaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
340/2015
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Alavuden kaupungin ja Ähtärin kaupungin välillä
339/2015
Valtioneuvoston päätös Hollolan ja Hämeenkosken kuntien yhdistymisestä
338/2015
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 a §:n muuttamisesta
337/2015
Valtioneuvoston asetus poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä
336/2015
Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
335/2015
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2015 noudatettavasta menettelystä
334/2015
Valtioneuvoston asetus vuonna 2014 tapahtuneiden satovahinkojen viljelmäkohtaisesta korvauksesta
333/2015
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
332/2015
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
331/2015
Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
330/2015
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
329/2015
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
328/2015
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
327/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta
326/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten tunnistamisesta
325/2015
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
324/2015
Laki yliopistolain 39 ja 41 §:n muuttamisesta
323/2015
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
322/2015
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
321/2015
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 125 ja 128 a §:n muuttamisesta
320/2015
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
319/2015
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
318/2015
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
317/2015
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
316/2015
Laki työntekijän eläkelain 168 §:n 3 momentin väliaikaisesta muuttamisesta
315/2015
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta
314/2015
Laki vakuutussopimuslain 9 a §:n muuttamisesta
313/2015
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
312/2015
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
311/2015
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
310/2015
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta
309/2015
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
308/2015
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
307/2015
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
306/2015
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
305/2015
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
304/2015
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
303/2015
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
302/2015
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
301/2015
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.