Säädökset alkuperäisinä: 2015

400/2015
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta
399/2015
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 10 §:n muuttamisesta
398/2015
Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta
397/2015
Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
396/2015
Laki pakkokeinolain 4 luvun 1 §:n muuttamisesta
395/2015
Laki rikoslain muuttamisesta
394/2015
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
393/2015
Laki vankeuslain muuttamisesta
392/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hunajasta
391/2015
Oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista annetun oikeusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
390/2015
Liikuntalaki  
389/2015
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
388/2015
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
387/2015
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta
386/2015
Laki oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun muuttamisesta
385/2015
Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
384/2015
Laki rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta
383/2015
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
382/2015
Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta
381/2015
Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta
380/2015
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
379/2015
Kalastuslaki  
378/2015
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
377/2015
Laki ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta
376/2015
Laki rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta
375/2015
Laki naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
374/2015
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta
373/2015
Laki vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
372/2015
Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 §:n muuttamisesta
371/2015
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
370/2015
Laki poliisilain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta
369/2015
Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 6 §:n muuttamisesta
368/2015
Laki rikoslain muuttamisesta
367/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys  
366/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
365/2015
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
364/2015
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta
363/2015
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta
362/2015
Valtioneuvoston asetus passeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
361/2015
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
360/2015
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
359/2015
Viittomakielilaki  
358/2015
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
357/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärän laskemisesta
356/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisessa vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastaavuuskorjauksesta
355/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta
354/2015
Ympäristöministeriön asetus Natura 2000 –verkostoon kuuluvien alueiden luettelosta
353/2015
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön muuttamisesta
352/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
351/2015
Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.