Säädökset alkuperäisinä: 2015

450/2015
Oikeusministeriön asetus ryhmärakennuttamisasiakirjoista
449/2015
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
448/2015
Valtioneuvoston asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen VII liitteen muutosten voimaansaattamisesta
447/2015
Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista
446/2015
Valtioneuvoston asetus suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta
445/2015
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
444/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
443/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
442/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
441/2015
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
440/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
439/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa
438/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakaurasta kylvösiementuotannossa
437/2015
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
436/2015
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
435/2015
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun asetuksen 10 §:n 8 momentin ja 11 §:n 1 momentin muuttamisesta
434/2015
Valtiovarainministeriön asetus 70 rauhan vuotta Euroopassa -juhlarahasta
433/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta jaettavista lentoliikenteen päästöoikeuksista
432/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta ja todentamisesta
431/2015
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
430/2015
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin
429/2015
Laki oikeusapulain 3 §:n muuttamisesta
428/2015
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
427/2015
Laki eräille kansainvälisille elimille Suomessa annettavasta virka-avusta sekä sellaisten elinten toimivallasta annetun lain muuttamisesta
426/2015
Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla
425/2015
Laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
424/2015
Laki maa-aineslain muuttamisesta
423/2015
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
422/2015
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
421/2015
Laki merityösopimuslain 2 luvun 23 §:n muuttamisesta
420/2015
Laki valtion virkamieslain 66 a §:n muuttamisesta
419/2015
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
418/2015
Laki työsopimuslain 2 luvun 18 §:n muuttamisesta
417/2015
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
416/2015
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
415/2015
Laki pelastuslain 24 §:n muuttamisesta
414/2015
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a §:n kumoamisesta
413/2015
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta
412/2015
Laki kielilain muuttamisesta
411/2015
Laki kuntarakennelain muuttamisesta
410/2015
Kuntalaki  
409/2015
Laki kansalaisuuslain 19 a §:n muuttamisesta
408/2015
Laki ulosottokaaren 2 luvun 24 §:n muuttamisesta
407/2015
Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta
406/2015
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta
405/2015
Laki  viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
404/2015
Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain muuttamisesta
403/2015
Laki vankeuslain 4 luvun 6 §:n ja 21 luvun 2 §:n muuttamisesta
402/2015
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
401/2015
Laki rikoslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.