Säädökset alkuperäisinä: 2015

500/2015
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
499/2015
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
498/2015
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
497/2015
Laki yliopistolain 1 §:n muuttamisesta
496/2015
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
495/2015
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b §:n muuttamisesta
494/2015
Laki säätiön valvontamaksusta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta
493/2015
Laki säästöpankkilain 92 §:n muuttamisesta
492/2015
Laki yrityskiinnityslain 11 ja 27 §:n muuttamisesta
491/2015
Laki tilintarkastuslain 9 §:n muuttamisesta
490/2015
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
489/2015
Laki perintökaaren 19 luvun 1 §:n muuttamisesta
488/2015
Laki säätiölain voimaanpanosta
487/2015
Säätiölaki
486/2015
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
485/2015
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
484/2015
Laki rikoslain 29 luvun muuttamisesta
483/2015
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta
482/2015
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
481/2015
Laki vuorotteluvapaalain 19 §:n muuttamisesta
480/2015
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 5 a §:n 1 momentin kumoamisesta
479/2015
Laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta
478/2015
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
477/2015
Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
476/2015
Laki virkatehtävässä apuna olleelle henkilölle eräissä tapauksissa suoritettavasta tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
475/2015
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain muuttamisesta
474/2015
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 11 §:n ja 14 luvun 3 §:n muuttamisesta
473/2015
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
472/2015
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 84 §:n muuttamisesta
471/2015
Laki poliisilain 8 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
470/2015
Laki pelastuslain 103 §:n muuttamisesta
469/2015
Laki meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta
468/2015
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
467/2015
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
466/2015
Laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
465/2015
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 12 §:n muuttamisesta
464/2015
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
463/2015
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
462/2015
Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
461/2015
Laki valtion eläkelain 26 §:n muuttamisesta
460/2015
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta
459/2015
Työtapaturma- ja ammattitautilaki
458/2015
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
457/2015
Laki maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n muuttamisesta
456/2015
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n muuttamisesta
455/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
454/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta
453/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä luottoluokituksista
452/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä välillisten sijoituksien sijoitustyyleistä
451/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.