Säädökset alkuperäisinä: 2015

550/2015
Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä
549/2015
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta
548/2015
Valtioneuvoston asetus vankeudesta
547/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Itä-Niilin yhdennetyn valuma-alueen hallintahankkeen jatkosta Sudanin tasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
546/2015
Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista
545/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista
544/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
543/2015
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
542/2015
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 39 §:n muuttamisesta
541/2015
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
540/2015
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 ja 29 §:n muuttamisesta
539/2015
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
538/2015
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 §:n muuttamisesta
537/2015
Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
536/2015
Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
535/2015
Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
534/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2015
533/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
532/2015
Sisäministeriön asetus passivalokuvasta
531/2015
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen -4 §:n muuttamisesta
530/2015
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta
529/2015
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
528/2015
Valtioneuvoston asetus arvonlisäveroasetuksen 8 ja 10 a §:n muuttamisesta
527/2015
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 43 ja 44 a §:n muuttamisesta
526/2015
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Kroatian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
525/2015
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
524/2015
Laki huumausainelain 4 §:n muuttamisesta
523/2015
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
522/2015
Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta
521/2015
Laki kumotun eläintautilain voimaan jätettyjen säännösten kumoamisesta
520/2015
Laki lannoitevalmistelain muuttamisesta
519/2015
Laki eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta
518/2015
Laki rikoslain 44 luvun 4 a §:n muuttamisesta
517/2015
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista
516/2015
Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
515/2015
Laki arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
514/2015
Laki perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta
513/2015
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
512/2015
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta
511/2015
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
510/2015
Laki rajavartiolain muuttamisesta
509/2015
Laki tullilain 14 §:n muuttamisesta
508/2015
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
507/2015
Laki ulkomaalaislain 36 §:n muuttamisesta
506/2015
Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta
505/2015
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta
504/2015
Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta
503/2015
Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
502/2015
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta
501/2015
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.