Säädökset alkuperäisinä: 2015

600/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
599/2015
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen urheilu vuoden 2015 juhlarahoista
598/2015
Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä
597/2015
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
596/2015
Valtioneuvoston asetus kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta
595/2015
Valtioneuvoston asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
594/2015
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta
593/2015
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain voimaantulosta
592/2015
Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta
591/2015
Valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta vuosina 2013—2022 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
590/2015
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 20 §:n kumoamisesta
589/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laiva-apteekista
588/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavien hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
587/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
586/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
585/2015
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
584/2015
Laki laiva-apteekista
583/2015
Laki metsästyslain 33 §:n muuttamisesta
582/2015
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
581/2015
Laki opetushallituksesta annetun lain muuttamisesta
580/2015
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
579/2015
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
578/2015
Laki voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain nimikkeen muuttamisesta
577/2015
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
576/2015
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta
575/2015
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 12 §:n muuttamisesta
574/2015
Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain muuttamisesta
573/2015
Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
572/2015
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
571/2015
Laki markkinaoikeudesta annetun lain muuttamisesta
570/2015
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
569/2015
Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta
568/2015
Laki hovioikeuslain muuttamisesta
567/2015
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
566/2015
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
565/2015
Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä
564/2015
Laki rikoslain muuttamisesta
563/2015
Laki vaalilain muuttamisesta
562/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
561/2015
Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
560/2015
Valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien hakuajan alkamisesta
559/2015
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
558/2015
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
557/2015
Valtioneuvoston asetus Varastokirjastosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
556/2015
Valtioneuvoston asetus maatilan asunto-olojen parantamisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
555/2015
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
554/2015
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
553/2015
Valtioneuvoston asetus säätiörekisteristä
552/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
551/2015
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.