Säädökset alkuperäisinä: 2015

650/2015
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
649/2015
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
648/2015
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
647/2015
Laki Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
646/2015
Laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta
645/2015
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
644/2015
Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain muuttamisesta
643/2015
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 §:n muuttamisesta
642/2015
Laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
641/2015
Laki pakkokeinolain 10 luvun 56 ja 57 §:n muuttamisesta
640/2015
Laki tullilain eräiden säännösten kumoamisesta
639/2015
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa
638/2015
Laki tullilain 46 ja 47 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
637/2015
Laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta
636/2015
Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta
635/2015
Laki valmisteverotuslain 4 ja 103 §:n muuttamisesta
634/2015
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
633/2015
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
632/2015
Laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta
631/2015
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
630/2015
Laki ulkomaalaislain 12 §:n muuttamisesta
629/2015
Laki esitutkintalain 2 luvun 1 §:n ja 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
628/2015
Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta
627/2015
Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
626/2015
Laki rajavartiolain muuttamisesta
625/2015
Laki poliisilain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta
624/2015
Laki tullilain muuttamisesta
623/2015
Laki rikostorjunnasta Tullissa
622/2015
Maa- ja metsätalousministeriö asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista
621/2015
Maa ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
620/2015
Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
619/2015
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
618/2015
Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
617/2015
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
616/2015
Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriasetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta
615/2015
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
614/2015
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
613/2015
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa
612/2015
Sisäministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta
611/2015
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta
610/2015
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
609/2015
Ilmastolaki
608/2015
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
607/2015
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
606/2015
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 2015/735 Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 748/2014 kumoamisesta
605/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Opetussektoriohjelman tukemisesta Mosambikin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
604/2015
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
603/2015
Valtioneuvoston asetus lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta
602/2015
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
601/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen 12 §:n 5 momentin kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.