Säädökset alkuperäisinä: 2015

700/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
699/2015
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
698/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
697/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
696/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
695/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
694/2015
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
693/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
692/2015
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
691/2015
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
690/2015
Valtioneuvoston asetus maatalouden kirjanpidon tietoverkkotoimikunnasta
689/2015
Laki ulkomaalaislain 36 §:n muuttamisesta
688/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista
687/2015
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista
686/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
685/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta
684/2015
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista
683/2015
Laki perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta
682/2015
Laki perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta
681/2015
Laki pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
680/2015
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta
679/2015
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
678/2015
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta
677/2015
Laki säteilylain muuttamisesta
676/2015
Laki ydinenergialain muuttamisesta
675/2015
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
674/2015
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
673/2015
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta
672/2015
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
671/2015
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
670/2015
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta
669/2015
Laki rikosuhrimaksusta
668/2015
Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
667/2015
Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
666/2015
Laki holhoustoimesta annetun lain 95 j ja 95 k §:n muuttamisesta
665/2015
Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 11 ja 13 §:n muuttamisesta
664/2015
Laki isyyslain 53 §:n muuttamisesta
663/2015
Laki adoptiolain muuttamisesta
662/2015
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
661/2015
Laki avioliittolain muuttamisesta
660/2015
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
659/2015
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta
658/2015
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta
657/2015
Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä
656/2015
Laki Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta
655/2015
Laki verontilityslain muuttamisesta
654/2015
Laki tuloverolain muuttamisesta
653/2015
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 91 §:n muuttamisesta
652/2015
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 46 g §:n muuttamisesta
651/2015
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.