Säädökset alkuperäisinä: 2015

750/2015
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
749/2015
Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
748/2015
Laki velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta
747/2015
Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
746/2015
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
745/2015
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta
744/2015
Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
743/2015
Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
742/2015
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
741/2015
Laki turvallisuustutkintalain 40 §:n muuttamisesta
740/2015
Laki vankeuslain 19 luvun 10 §:n muuttamisesta
739/2015
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
738/2015
Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 25 a §:n muuttamisesta
737/2015
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
736/2015
Laki esitutkintalain muuttamisesta
735/2015
Laki rikoslain 2 c ja 15 luvun muuttamisesta
734/2015
Laki oikeustoimen ja toimituksen todistajan esteellisyydestä
733/2015
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
732/2015
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
731/2015
Laki rikoslain 2 a luvun muuttamisesta
730/2015
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
729/2015
Valtioneuvoston päätös kunnan osan siirtämisestä Kuopion kaupungista Rautavaaran kuntaan
728/2015
Valtioneuvoston päätös kunnan osan siirtämisestä Vihdin kunnasta Espoon kaupunkiin
727/2015
Valtioneuvoston päätös Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan lakkauttamisesta ja yhdistämisestä perustamalla uusi Lahden kaupunki
726/2015
Valtioneuvoston päätös Säkylän ja Köyliön kuntien yhdistymisestä
725/2015
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
724/2015
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
723/2015
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
722/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
721/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
720/2015
Valtioneuvoston asetus Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
719/2015
Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta
718/2015
Valtioneuvoston asetus Liikennevirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
717/2015
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
716/2015
Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
715/2015
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2015/2016 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
714/2015
Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta
713/2015
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen ja eräiden sopimusten valvonnasta
712/2015
Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta
711/2015
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 10 §:n muuttamisesta
710/2015
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
709/2015
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
708/2015
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
707/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
706/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
705/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
704/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
703/2015
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
702/2015
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
701/2015
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.