Säädökset alkuperäisinä: 2015

1700/2015
Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1699/2015
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
1698/2015
Laki liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muuttamisesta
1697/2015
Laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain muuttamisesta
1696/2015
Laki muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen ratkaisemisesta
1695/2015
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain ja rikoslain 2 a luvun muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1694/2015
Valtioneuvoston asetus vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1693/2015
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1692/2015
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
1691/2015
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta
1690/2015
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1689/2015
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1688/2015
Laki puoluelain muuttamisesta
1687/2015
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1686/2015
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1685/2015
Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1684/2015
Laki luonnonsuojelulain 58 §:n muuttamisesta
1683/2015
Laki rikoslain 48 luvun muuttamisesta
1682/2015
Laki turvatoimista eduskunnassa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1681/2015
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
1680/2015
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1679/2015
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1678/2015
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1677/2015
Laki kolttalain muuttamisesta
1676/2015
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain muuttamisesta
1675/2015
Laki ammattikorkeakoululain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1674/2015
Laki yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1673/2015
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1672/2015
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta
1671/2015
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1670/2015
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1669/2015
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
1668/2015
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 126 ja 127 §:n muuttamisesta
1667/2015
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1666/2015
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1665/2015
Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta
1664/2015
Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
1663/2015
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
1662/2015
Laki elatustukilain 4 §:n muuttamisesta
1661/2015
Laki lapsilisälain muuttamisesta
1660/2015
Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta
1659/2015
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
1658/2015
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1657/2015
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1656/2015
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
1655/2015
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1654/2015
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1653/2015
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1652/2015
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta
1651/2015
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.