Säädökset alkuperäisinä: 2015

850/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta
849/2015
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
848/2015
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
847/2015
Valtioneuvoston asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
846/2015
Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
845/2015
Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
844/2015
Valtioneuvoston asetus rekisterihallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
843/2015
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
842/2015
Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta
841/2015
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
840/2015
Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
839/2015
Valtioneuvoston asetus tilastokeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
838/2015
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
837/2015
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
836/2015
Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
835/2015
Valtioneuvoston asetus Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
834/2015
Valtioneuvoston asetus Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
833/2015
Valtioneuvoston asetus Geologian tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
832/2015
Valtioneuvoston asetus Energiavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
831/2015
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
830/2015
Vuoden 2015 II lisätalousarvio
829/2015
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
828/2015
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä
827/2015
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
826/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Sansibarin maankäyttö- ja ympäristöhallinnan kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
825/2015
Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) 27 artiklaan ja yleissopimuksen liitteeseen D (CUV) ja liitteeseen E (CUI) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
824/2015
Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
823/2015
Laki Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
822/2015
Laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
821/2015
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
820/2015
Valtiovarainministeriön asetus talletuspankin velvollisuudesta antaa tietoja talletussuojasta
819/2015
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta
818/2015
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta
817/2015
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
816/2015
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
815/2015
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
814/2015
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
813/2015
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
812/2015
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta
811/2015
Laki sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta
810/2015
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta
809/2015
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
808/2015
Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
807/2015
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
806/2015
Laki työttömyysturvalain 12 a luvun 5 §:n muuttamisesta
805/2015
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
804/2015
Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
803/2015
Laki vesilain 11 luvun 15 §:n muuttamisesta
802/2015
Laki ympäristönsuojelulain 207 §:n muuttamisesta
801/2015
Laki hallintolain 40 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.