Säädökset alkuperäisinä: 2015

900/2015
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
899/2015
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
898/2015
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 28 §:n muuttamisesta
897/2015
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 22 §:n muuttamisesta
896/2015
Laki konsulipalvelulain 43 §:n muuttamisesta
895/2015
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta
894/2015
Laki uhkasakkolain 24 §:n muuttamisesta
893/2015
Laki hallintolain muuttamisesta
892/2015
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
891/2015
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta
890/2015
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
889/2015
Laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
888/2015
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 12 §:n muuttamisesta
887/2015
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
886/2015
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
885/2015
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta
884/2015
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 ja 14 §:n muuttamisesta
883/2015
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
882/2015
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain muuttamisesta
881/2015
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
880/2015
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
879/2015
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
878/2015
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
877/2015
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
876/2015
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
875/2015
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
874/2015
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
873/2015
Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki
872/2015
Laki merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta
871/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
870/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
869/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2015—2016
868/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2015—2016
867/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2015—2016
866/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2015—2016
865/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
864/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—31
863/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
862/2015
Laki pakkokeinolain 10 luvun 65 §:n muuttamisesta
861/2015
Laki poliisilain 5 luvun 63 §:n muuttamisesta
860/2015
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
859/2015
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
858/2015
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n muuttamisesta
857/2015
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
856/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2015—2016
855/2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
854/2015
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta
853/2015
Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta
852/2015
Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
851/2015
Valtioneuvoston asetus toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.