Säädökset alkuperäisinä: 2015

1000/2015
Laki postilain 80 §:n muuttamisesta
999/2015
Laki maantielain muuttamisesta
998/2015
Laki luotsauslain muuttamisesta
997/2015
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 49 §:n muuttamisesta
996/2015
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 38 §:n muuttamisesta
995/2015
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 57 §:n muuttamisesta
994/2015
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
993/2015
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
992/2015
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
991/2015
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
990/2015
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 26 §:n muuttamisesta
989/2015
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
988/2015
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 31 §:n muuttamisesta
987/2015
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta
986/2015
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
985/2015
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
984/2015
Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
983/2015
Laki konttilain 18 §:n muuttamisesta
982/2015
Laki joukkoliikennelain 1 ja 53 §:n muuttamisesta
981/2015
Laki alusliikennepalvelulain 31 §:n muuttamisesta
980/2015
Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain 25 §:n muuttamisesta
979/2015
Laki vesihuoltolain 32 §:n muuttamisesta
978/2015
Laki rehulain 51 §:n muuttamisesta
977/2015
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 30 §:n muuttamisesta
976/2015
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta
975/2015
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 48 §:n muuttamisesta
974/2015
Laki eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 38 §:n muuttamisesta
973/2015
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 45 ja 46 §:n muuttamisesta
972/2015
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
971/2015
Laki kiinteistönmuodostamislain 285 §:n muuttamisesta
970/2015
Laki elintarvikelain muuttamisesta
969/2015
Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain 104 §:n muuttamisesta
968/2015
Laki arkistolain 21 §:n muuttamisesta
967/2015
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 a ja 2 c §:n muuttamisesta
966/2015
Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain 5 ja 5 a §:n muuttamisesta
965/2015
Laki kuvaohjelmalain muuttamisesta
964/2015
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
963/2015
Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain 28 §:n muuttamisesta
962/2015
Laki hautaustoimilain 27 §:n muuttamisesta
961/2015
Laki auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta
960/2015
Laki yliopistolain muuttamisesta
959/2015
Laki perusopetuslain muuttamisesta
958/2015
Laki lukiolain muuttamisesta
957/2015
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
956/2015
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
955/2015
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
954/2015
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 15 ja 18 §:n muuttamisesta
953/2015
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 22 §:n muuttamisesta
952/2015
Laki valtionavustuslain 34 §:n muuttamisesta
951/2015
Laki valtion maksuperustelain 11 b §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.