Säädökset alkuperäisinä: 2015

1050/2015
Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
1049/2015
Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1048/2015
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1047/2015
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
1046/2015
Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
1045/2015
Laki aravalain 39 §:n muuttamisesta
1044/2015
Laki veripalvelulain muuttamisesta
1043/2015
Laki tupakkalain 21 ja 35 §:n muuttamisesta
1042/2015
Laki terveydensuojelulain 56 §:n muuttamisesta
1041/2015
Laki säteilylain 65 §:n muuttamisesta
1040/2015
Laki steriloimislain 5 §:n muuttamisesta
1039/2015
Laki lääkelain muuttamisesta
1038/2015
Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1037/2015
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 44 §:n muuttamisesta
1036/2015
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
1035/2015
Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
1034/2015
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1033/2015
Laki vakuutusyhtiölain 31 luvun 8 §:n muuttamisesta
1032/2015
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1031/2015
Laki sotilasvammalain 29 §:n muuttamisesta
1030/2015
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1029/2015
Laki sairausvakuutuslain 16 luvun 6 §:n muuttamisesta
1028/2015
Laki apteekkimaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1027/2015
Laki huumausainelain 49 §:n muuttamisesta
1026/2015
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
1025/2015
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 58 §:n muuttamisesta
1024/2015
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n muuttamisesta
1023/2015
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1022/2015
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1021/2015
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 40 §:n muuttamisesta
1020/2015
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 26 §:n muuttamisesta
1019/2015
Laki ydinenergialain 75 §:n muuttamisesta
1018/2015
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1017/2015
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 26 §:n muuttamisesta
1016/2015
Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1015/2015
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 82 §:n muuttamisesta
1014/2015
Laki päästökauppalain 75 ja 76 §:n muuttamisesta
1013/2015
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
1012/2015
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta
1011/2015
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta
1010/2015
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 15 ja 21 §:n muuttamisesta
1009/2015
Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1008/2015
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1007/2015
Laki merimiespalvelulain 27 §:n muuttamisesta
1006/2015
Laki kauppakamarilain 10 §:n muuttamisesta
1005/2015
Laki kaivoslain 162 ja 164 §:n muuttamisesta
1004/2015
Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1003/2015
Laki vesiliikennelain 22 §:n muuttamisesta
1002/2015
Laki taksiliikennelain 8 ja 27 §:n muuttamisesta
1001/2015
Laki ratalain 92 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.