Säädökset alkuperäisinä: 2015

1100/2015
Laki turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta
1099/2015
Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1098/2015
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1097/2015
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1096/2015
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 b §:n muuttamisesta
1095/2015
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
1094/2015
Laki järjestyslain muuttamisesta
1093/2015
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n 2 momentin kumoamisesta
1092/2015
Laki merityösopimuslain 13 luvun 18 §:n 3 momentin kumoamisesta
1091/2015
Laki ulkoilulain 22 §:n 1 momentin kumoamisesta
1090/2015
Laki kokoontumislain 18 ja 23 §:n muuttamisesta
1089/2015
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain kumoamisesta
1088/2015
Laki alkoholilain 60 §:n muuttamisesta
1087/2015
Laki rikoslain 17 luvun 6 ja 6 a §:n muuttamisesta
1086/2015
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 1 ja 18 luvun muuttamisesta
1085/2015
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
1084/2015
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta
1083/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2015–2016
1082/2015
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1081/2015
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista
1080/2015
Valtioneuvoston asetus pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1079/2015
Valtioneuvoston asetus pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
1078/2015
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
1077/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uroshaahkan metsästyksen rajoittamisesta
1076/2015
Valtioneuvoston asetus merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
1075/2015
Valtiovarainministeriön asetus Tapio Wirkkala -juhlarahasta
1074/2015
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
1073/2015
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
1072/2015
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1071/2015
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
1070/2015
Laki vankeuslain muuttamisesta
1069/2015
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa
1068/2015
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 37 §:n kumoamisesta
1067/2015
Laki etuostolain 22 §:n muuttamisesta
1066/2015
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta
1065/2015
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1064/2015
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 5 ja 13 §:n muuttamisesta
1063/2015
Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
1062/2015
Laki jätelain 137 §:n muuttamisesta
1061/2015
Laki öljyvahinkojen torjuntalain 29 §:n muuttamisesta
1060/2015
Laki maastoliikennelain 31 §:n muuttamisesta
1059/2015
Laki luonnonsuojelulain 61 ja 62 §:n muuttamisesta
1058/2015
Laki öljysuojarahastosta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1057/2015
Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1056/2015
Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1055/2015
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1054/2015
Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1053/2015
Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1052/2015
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1051/2015
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.