Säädökset alkuperäisinä: 2015

1150/2015
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
1149/2015
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 13 ja 13 a §:n muuttamisesta
1148/2015
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
1147/2015
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1146/2015
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1145/2015
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1144/2015
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1143/2015
Laki kauppakamarilain muuttamisesta
1142/2015
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta
1141/2015
Tilintarkastuslaki
1140/2015
Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjan voimaansaattamisesta
1139/2015
Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1138/2015
Valtioneuvoston asetus valvotusta koevapaudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 11 §:n muuttamisesta
1137/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Mosambikin yleisen budjettituen tukemisesta Mosambikin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1136/2015
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 57 §:n muuttamisesta
1135/2015
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 41 §:n kumoamisesta
1134/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1133/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1132/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
1131/2015
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
1130/2015
Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1129/2015
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
1128/2015
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1127/2015
Valtioneuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta
1126/2015
Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1125/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2015 ja 2016
1124/2015
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina 2016—2023
1123/2015
Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1122/2015
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1121/2015
Valtioneuvoston asetus säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1120/2015
Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1119/2015
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1118/2015
Valtioneuvoston asetus Kotimaisten kielten keskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n kumoamisesta
1117/2015
Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1116/2015
Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1115/2015
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
1114/2015
Laki lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1113/2015
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 26 §:n muuttamisesta
1112/2015
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta
1111/2015
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1110/2015
Verohallinnon päätös vuoden 2015 kiinteistöverotuksen päättymisestä
1109/2015
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta
1108/2015
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1107/2015
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista
1106/2015
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1105/2015
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 13 §:n kumoamisesta
1104/2015
Valtiovarainministeriön asetus Akseli Gallen-Kallela -juhlarahasta
1103/2015
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1102/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin maaseudun vesivarainhoitohankkeen toisen vaiheen jatkamisesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1101/2015
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.