Säädökset alkuperäisinä: 2015

1200/2015
Laki työttömyyskassalain 16 §:n muuttamisesta
1199/2015
Laki säästöpankkilain 64 ja 84 §:n muuttamisesta
1198/2015
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
1197/2015
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1196/2015
Laki puoluelain 9 c §:n muuttamisesta
1195/2015
Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta
1194/2015
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1193/2015
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 128 ja 129 §:n muuttamisesta
1192/2015
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 44 §:n muuttamisesta
1191/2015
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1190/2015
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1189/2015
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1188/2015
Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1187/2015
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
1186/2015
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1185/2015
Laki valtion asuntorahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1184/2015
Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1183/2015
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta
1182/2015
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1181/2015
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1180/2015
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1179/2015
Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1178/2015
Laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1177/2015
Laki Suomen Pankista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1176/2015
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 18 c §:n muuttamisesta
1175/2015
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1174/2015
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 18 ja 22 §:n muuttamisesta
1173/2015
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1172/2015
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta
1171/2015
Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1170/2015
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 b §:n muuttamisesta
1169/2015
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1168/2015
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 45 §:n muuttamisesta
1167/2015
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
1166/2015
Laki Liikenneturvasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1165/2015
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 12 ja 13 §:n muuttamisesta
1164/2015
Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1163/2015
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1162/2015
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 5 ja 18 §:n muuttamisesta
1161/2015
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 27 ja 39 §:n muuttamisesta
1160/2015
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 29 §:n muuttamisesta
1159/2015
Laki kunnallisen eläkelain 137 ja 165 §:n muuttamisesta
1158/2015
Laki henkilöstörahastolain 5 ja 11 §:n muuttamisesta
1157/2015
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1156/2015
Laki arpajaislain 13 ja 37 §:n muuttamisesta
1155/2015
Laki eduskuntaryhmistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1154/2015
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1153/2015
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1152/2015
Laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1151/2015
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.