Säädökset alkuperäisinä: 2015

1250/2015
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1249/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaan kauppaa varten kerättävälle hevoseläimen spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
1248/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1247/2015
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinlääketieteen opiskelijan väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden saavuttamisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista
1246/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
1245/2015
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1244/2015
Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta
1243/2015
Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1242/2015
Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta
1241/2015
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 18 §:n muuttamisesta
1240/2015
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1239/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2015–2016 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1238/2015
Valtioneuvoston asetus vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1237/2015
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
1236/2015
Laki kuntalain 122 §:n muuttamisesta
1235/2015
Laki tietoyhteiskuntakaaren 75 §:n muuttamisesta
1234/2015
Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1233/2015
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 59 §:n muuttamisesta
1232/2015
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 32 ja 42 §:n muuttamisesta
1231/2015
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta
1230/2015
Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
1229/2015
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 50 §:n muuttamisesta
1228/2015
Laki kiinteistörahastolain 4 §:n muuttamisesta
1227/2015
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 41 §:n muuttamisesta
1226/2015
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1225/2015
Laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
1224/2015
Laki kaupparekisterilain 17 a §:n muuttamisesta
1223/2015
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b ja 51 f §:n muuttamisesta
1222/2015
Laki eurooppaosuuskuntalain 14 §:n muuttamisesta
1221/2015
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1220/2015
Laki rautatielain 11 §:n muuttamisesta
1219/2015
Laki postilain 30 §:n muuttamisesta
1218/2015
Laki eurooppayhtiölain 15 §:n muuttamisesta
1217/2015
Laki merimiespalvelulain 25 ja 26 §:n muuttamisesta
1216/2015
Laki riistahallintolain 9 §:n muuttamisesta
1215/2015
Laki Kansallisgalleriasta annetun lain muuttamisesta
1214/2015
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
1213/2015
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 22 §:n muuttamisesta
1212/2015
Laki sijoituspalvelulain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta
1211/2015
Laki rikoslain 30 luvun 10 a §:n muuttamisesta
1210/2015
Laki yhdistyslain muuttamisesta
1209/2015
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
1208/2015
Laki kirjanpitolain 3 luvun 12 §:n muuttamisesta
1207/2015
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 2 ja 10 luvun muuttamisesta
1206/2015
Laki yliopistolain 64 ja 67 §:n muuttamisesta
1205/2015
Laki yhteismetsälain 30 ja 30 a §:n muuttamisesta
1204/2015
Laki valtionavustuslain 16 §:n muuttamisesta
1203/2015
Laki vakuutusyhtiölain 7 ja 28 luvun muuttamisesta
1202/2015
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
1201/2015
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.