Säädökset alkuperäisinä: 2015

1300/2015
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1299/2015
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2016
1298/2015
Valtioneuvoston asetus oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1297/2015
Valtioneuvoston asetus sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä teollisuuden ylijäämälämmön kustannus-hyötyanalyysistä
1296/2015
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1295/2015
Laki lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1294/2015
Laki tieliikennelain 105 b §:n muuttamisesta
1293/2015
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1292/2015
Laki Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta
1291/2015
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1290/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2016
1289/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2016
1288/2015
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1287/2015
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä
1286/2015
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä
1285/2015
Tasavallan presidentin asetus metsänhoitomaksujen määräämisestä, kannosta ja tilittämisestä Ahvenanmaan maakunnassa annetun tasavallan presidentin asetuksen kumoamisesta
1284/2015
Päätös Tullin työjärjestyksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
1283/2015
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1282/2015
Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
1281/2015
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta
1280/2015
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1279/2015
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1278/2015
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1277/2015
Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1276/2015
Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä
1275/2015
Valtioneuvoston asetus eräistä toimenpiteistä ja asiakirjoista isyysasioissa
1274/2015
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
1273/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1272/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1271/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1270/2015
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta
1269/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1268/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2015–2016
1267/2015
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
1266/2015
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
1265/2015
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1264/2015
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1263/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektorin tukemista koskevan yhteisöpohjaisen ohjelman sopimuksen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1262/2015
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian vesisektoria koskevan Benishangul-Gumuz alueen ohjelman sopimuksen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1261/2015
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1260/2015
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2014 verotuksen päättymisestä
1259/2015
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1258/2015
Vuoden 2015 III lisätalousarvio
1257/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista
1256/2015
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 20 a ja 44 §:n muuttamisesta
1255/2015
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10 a §:n muuttamisesta
1254/2015
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista
1253/2015
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2015/1755 Burundin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
1252/2015
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen perusturva- ja valtionosuuden ja korvausvastuun täydennysmaksun suorittamisesta
1251/2015
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.