1736/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 18 §:n 1-3 kohta ja 20 §:n 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat 18 §:n 1 kohta asetuksessa 1028/2012, 18 §:n 2 ja 3 kohta asetuksessa 309/2010 ja 20 §:n 4 kohta asetuksessa 1143/2008, sekä

lisätään asetukseen uusi 29 a § seuraavasti:

18 §
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat:

1) tiede, koulutus ja varhaiskasvatus;

2) taide, kulttuuri, kulttuuriperintö, liikunta ja nuorisotyö;

3) arkisto- ja yleinen kirjastotoimi;


20 §
Liikenne- ja viestintäministeriön toimiala

Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat:


4) sähköinen viestintä ja postitoiminta;


29 a §
Hallituksen esityksiä koskevien tietojen sekä esitysluonnosten toimittaminen

Asianomaisen ministeriön on toimitettava tiedot valmisteilla olevista hallituksen esityksistä hallituksen lainsäädäntösuunnitelmaa varten valtioneuvoston kansliaan.

Luonnokset hallituksen esityksiksi on toimitettava valtioneuvoston kansliaan.

Valtioneuvoston kanslia voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitetuista tiedoista, niiden muodosta ja niiden toimittamisessa noudatettavista menettelyistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Sanna Helopuro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.