1730/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 2 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1461/2007) 2 ja 2 a §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1096/2013, seuraavasti:

2 §
Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan toimikausi ja kokoonpano

Valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan siviilipalvelusasiain neuvottelukuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä, puolustusministeriötä, pääesikuntaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskusta (kehittämis- ja hallintokeskus), palveluspaikkoja ja siviilipalvelusvelvollisia, joiden tai joita edustavien järjestöjen esityksestä jäsenet ja varajäsenet määrätään. Neuvottelukunta valitsee sihteerin.

2 a §
Siviilipalveluksen koulutusjaosto

Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan alaisena toimii siviilipalveluksen koulutusjaosto. Siviilipalveluksen koulutusjaosto arvioi, kehittää ja valvoo siviilipalveluksen peruskoulutusjakson koulutusta.

Koulutusjaoston puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan kehittämis- ja hallintokeskusta edustava jäsen. Neuvottelukunta nimeää koulutusjaoston muut jäsenet. Koulutusjaoston jäseniksi voidaan kutsua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Lenita Toivakka

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.