1725/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain (1709/2015) 11 §:n nojalla:

1 §
Kansallisesti merkitykselliset haitalliset vieraslajit

Vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain (1709/2015), jäljempänä vieraslajilaki, 11 §:ssä tarkoitettuja kansallisesti merkityksellisiä haitallisia vieraslajeja ovat tämän asetuksen A ja B liitteessä nimetyt lajit sekä liitteissä nimettyihin lajiryhmiin kuuluvat lajit.

2 §
Poikkeukset

Tämän asetuksen A liitteen 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin lajeihin ei sovelleta vieraslajilain 4 §:ää.

Vieraslajilain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta:

1) A liitteen 1–4 kohdassa tarkoitettujen lajien yksilöihin, joita käytetään eläinsuojelulain (247/1996) 20 §:n 2 momentin tai 20 a §:n 2 momentin mukaisessa luvassa tarkoitettuun toimintaan taikka tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetussa laissa (497/2013) tarkoitettuun toimintaan;

2) A liitteen 1.1 kohdassa tarkoitettujen lajien yksilöihin, joita käytetään turkiseläiminä, mukaan lukien siitoseläimet.

Asetuksen A liitteen 1.1.1 kohdassa tarkoitettuja lajeja ei saa tarkoituksellisesti tuoda maahan Euroopan unionin ulkopuolelta tai Euroopan unionin jäsenvaltiosta. Näihin lajeihin ei sovelleta muita vieraslajilain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyjä kieltoja.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Asetuksen A liitteen 1–4 kohdassa tarkoitettujen lajien yksilöt, joiden hallussapito on vieraslajilain 11 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla kielletty ja jotka on saatu haltuun ennen tämän asetuksen voimaan tuloa, saadaan pitää hallussa niiden luonnolliseen kuolemaan saakka.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöneuvos
Pekka Kemppainen

Liite A

ELÄIMET

1 Nisäkkäät

1.1 lajiryhmä: petoeläimet Carnivora,

mukaan lukien

1.1.1 kesykoiran ja suden (Canis lupus) tai kesykoiran ja toisen koiraeläinlajin (Canidae) risteymät sukupolvissa F1–F4, sekä näiden risteymien ja muun kuin kesykoiran risteymät;

1.1.2 kesykissan ja toisen kissaeläinlajin risteymät sukupolvissa F1–F4, sekä näiden risteymien ja muun kuin kesykissan risteymät;

ja lukuun ottamatta seuraavia lajeja:

- metsästyslain (615/1993) 42 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut petoeläimet;

- kesykoira ja sen lajiristeymät sukupolvesta F5 eteenpäin;

- kesykissa ja sen lajiristeymät sukupolvesta F5 eteenpäin;

- fretti.

1.2 lajiryhmä: lepakot Chiroptera

2 Linnut

2.1 lajiryhmä: päiväpetolinnut Accipitridae, Cathartidae, Falconidae ja Pandionidae sekä niiden risteymät

2.2 lajiryhmä: pöllölinnut Strigidae ja Tytonidae

2.3 lajiryhmä: varikset Corvidae

2.4 kiljuhanhen Anser erythropus risteymät muiden hanhilajien kanssa

3 Matelijat

3.1 hietasisilisko Lacerta agilis

4 Sammakkoeläimet

4.1 lajiryhmä: vihersammakot Pelophylax

4.2 euroopanlehtisammakko Hyla arborea

4.3 vuoristokellosammakko Bombina variegata

4.4 alppivesilisko Ichthyosaura alpestris

Liite B

KASVIT

1 kaukasianjättiputki Heracleum mantegazzianum

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.