1613/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (1270/2014) 2 §:n 1 kohta ja 11 § sekä

lisätään asetukseen uusi 11 a § ja 15 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) muulla ajoneuvolla kuin autolla ja sen perävaunulla ajoneuvoa, joka on L-luokan ajoneuvo, traktori, maastoajoneuvo, moottorityökone, kevyt sähköajoneuvo tai muu moottoriton ajoneuvo kuin auton perävaunu;


11 §
Polkupyörää, kevyttä sähköajoneuvoa ja muuta moottoritonta ajoneuvoa kuin hinattavaa ajoneuvoa koskevat hyväksymisen kohteet ja hyväksynnät

Ensi kertaa käyttöön otettavan istuinkorkeudeltaan vähintään 0,635 metriä olevan, muun kuin pelkästään urheilu- tai kilpakäyttöön tarkoitetun polkupyörän sekä kevyen sähköajoneuvon liikennekäyttöön hyväksymisen tulee kattaa ajoneuvolain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetut osat ja ominaisuudet siltä osin kuin näissä ajoneuvoissa on mainittuja osia ja ominaisuuksia.

Aikuisen käyttöön tarkoitettuun polkupyörään, jonka istumakorkeus on alle 0,635 metriä, potkupyörään ja polkupyörään rinnastettavaan muuhun moottorittomaan ajoneuvoon sovelletaan, mitä 1 momentissa säädetään.

Tieliikenteeseen tarkoitetun, eläimen vetämän vaunun ja reen liikennekäyttöön hyväksymisen tulee kattaa ajoneuvoon asennettavaksi edellytetyt valaisin- ja heijastinlaitteet.

Pakollisina asennettaviksi edellytettyjen valaisinten ja heijastinten on oltava tyyppihyväksyttyjä tai valaisinta tai heijastinta koskevan kansainvälisen standardin mukaisia.

Kevyessä sähköajoneuvossa tulee olla käyttöjarru, jollaisena hyväksytään myös riittävän hidastuvuuden varmistava sähkömoottori, sekä äänimerkinantolaite. Ohjauslaitteena hyväksytään myös riittävän ohjattavuuden mahdollistava vakausjärjestelmä.

11 a §
Polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon hyväksynnässä sovellettavat melun ja päästöjen raja-arvot

Polkupyörästä ja kevyestä sähköajoneuvosta tai sen energiavarastosta ei saa aiheutua käytönaikaisia palamisesta tai haihtumisesta aiheutuvia päästöjä eikä vierintämelua merkittävästi suurempaa melua.

15 §
Poikkeukset energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista koskevista vaatimuksista

Yksilöllisesti valmistettu L3e-, L4e- ja L5e-luokan ajoneuvo, jonka osista osa on yksilöllisesti valmistettuja tai sarjavalmisteisista osista merkittävässä määrin muutettuja ja jonka osista enintään 50 prosenttia on peräisin samasta sarjavalmisteisesta ajoneuvomallista, voidaan hyväksyä rekisteröintikatsastuksessa haitallisten päästöjen ja melun rajoittamista koskevien vaatimusten osalta, jos:

1) haitallisten päästöjen taso ei ylitä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiivin 97/24/EY 5 luvun liitteessä II säädettyjä päästövaatimuksia;

2) A-äänitaso, joka on mitattu käyttäen mainitun direktiivin 9 luvun liitteen III kohdan 2.2 mukaista mittaustapaa paikallaan olevalle ajoneuvolle, on enintään:

a) 96 desibeliä, jos moottorin sylinteritilavuus on enintään 80 kuutiosenttimetriä;

b) 99 desibeliä, jos moottorin sylinteritilavuus on yli 80, mutta enintään 175 kuutiosenttimetriä; tai

c) 103 desibeliä, jos moottorin sylinteritilavuus on yli 175 kuutiosenttimetriä.

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää yksilöllisesti valmistettujen moottoripyörien valmistenumerot. Valmistenumeroita voidaan myöntää kalenterivuodessa enintään 150 kappaletta. Ensirekisteröinti on suoritettava viiden vuoden kuluessa valmistenumeron antamisesta. Muussa tapauksessa ajoneuvolle on haettava uusi valmistenumero.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Yli-insinööri
Maria Rautavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.