1566/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Taiteen edistämiskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja suoritteita, jotka Taiteen edistämiskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) koulutus- ja konsultointi sekä niihin liittyvä julkaisu- ja muu materiaali;

2) tilojen käyttö; sekä

3) muut toimeksiannosta tai tilauksesta tuotetut suoritteet.

Edellä 1 momentissa luetellut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia, jos ne liittyvät Taiteen edistämiskeskuksen neuvonta-, opastus-, tiedotus- tai selvitystoimintaan.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Taiteen edistämiskeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Vanhempi hallitussihteeri
Rami Sampalahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.