1542/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2016 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 14 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 655/2015:

1 §
Soveltamisala

Yksittäisten kuntien yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain (532/1998) 13 §:n mukaisia verovuoden 2016 jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

2 §
Verovuoden 2016 jako-osuudet

Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuoden 2016 jako-osuudet lasketaan verovuosien 2013 ja 2014 tietojen perusteella laskettujen täysipainoisten jako-osuuksien keskiarvona.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2016 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Valtiovarainministeri
Alexander Stubb

Finanssineuvos
Elina Pylkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.