1540/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vuoden 2016 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 21 a §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 542/2012:

1 §
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusrahaston määräämä työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ennakko erääntyy maksettavaksi seuraavasti:

1) 1,00 prosenttia työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 18 §:n 1 momentin mukaisesta palkkasummasta 1 päivänä tammikuuta 2016;

2) palkkasumman 2 044 500 euroa ylittävältä osalta 1,5 prosenttia 1 päivänä maaliskuuta 2016 ja 1,4 prosenttia 1 päivänä syyskuuta 2016.

2 §
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan palkansaajalta työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 20 §:n perusteella pidättämät palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut erääntyvät maksettaviksi yhdessä erässä 1 päivänä toukokuuta 2016.

3 §
Yrityksen osaomistajan maksu

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin mukainen yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi yhdessä erässä 1 päivänä toukokuuta 2016 ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi 1 päivänä tammikuuta 2016.

4 §
Valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksut

Valtion liikelaitoksen työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n 3 momentin mukainen työnantajan työttömyysvakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi 1 §:ssä säädetystä poiketen seuraavasti:

1) 1,00 prosenttia palkkasummasta 1 päivänä tammikuuta 2016;

2) palkkasumman 2 044 500 euroa ylittävältä osalta 0,75 prosenttia 1 päivänä maaliskuuta 2016 ja 0,7 prosenttia 1 päivänä syyskuuta 2016.

5 §
Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n 4 momentissa säädetty yliopiston työnantajan työttömyysvakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi 1 §:ssä säädetystä poiketen seuraavasti:

1) 1,00 prosenttia palkkasummasta 1 päivänä tammikuuta 2016;

2) palkkasumman 2 044 500 euroa ylittävältä osalta 0,9 prosenttia 1 päivänä maaliskuuta 2016 ja 0,88 prosenttia 1 päivänä syyskuuta 2016.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun.

Asetusta sovelletaan vuodelta 2016 maksettaviin työttömyysvakuutusmaksuihin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitussihteeri
Pekka Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.