1521/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 2 §:n 13 kohta, 5 §:n 4 ja 5 momentti sekä liite, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on asetuksessa 554/2015 sekä

lisätään 2 §:ään uusi 32 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


13) kilillä vähintään kolmen kuukauden ja enintään vuoden ikäistä vuohta, ei kuitenkaan kääpiövuohta;


32) alkuperäisrotunaudalla itä-, länsi- tai pohjoissuomenkarja-rotua olevaa uros tai naaraspuolista nautaeläintä.

5 §
Eläinyksikköjen määrän laskenta ja laskenta-aika

Sikojen eläinyksikköjen määrää laskettaessa jätetään keskimääräisten eläinyksikkömäärien laskennasta pois ne kaksi kuukautta, jolloin eläinryhmän eläinmäärä on ollut pienin.

Siipikarjan eläinyksikköjen määrää laskettaessa jätetään keskimääräisten eläinyksikkömäärien laskennasta pois ne neljä kuukautta, jolloin eläinryhmän eläinmäärä on ollut pienin.Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

KERROINTAULUKKO

Eläinryhmittäiset kertoimet ja niiden soveltaminen (x) Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) mukaiset tuet Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) mukaiset tuet
Eläinryhmä Kerroin 10 §Kotieläintalouden tuet 10 e § Tuotannosta irrotettu sika- ja siipikarjatalouden tuki 5 §Alkuperäis-rotueläimet 6 §Luonnonhaittakorvaus 7 §Eläinten hyvinvointi-korvaus 8 § Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
Nautaeläimet
sonnit, härät, emolehmähiehot yli 2 v, emolehmät 1,0 x
yli 2v sonnit, härät, emoleh-mät, emo-lehmä- hiehot, lypsyleh-mät ja-muut naudat 1,0 x x x x
alkuperäisrotunaudat yli 2v 1,0 x
sonnit, härät, emolehmät, emolehmä- hiehot, lypsylehmät ja muut naudat 6 kk- 2 v 0,60 x x x x x
emolehmähiehot 8 kk - 2 v 0,60 x x x x x
alkuperäisrotu- naudat, väh. 1 v mutta enintään 2 v 0,60 x
alle 6 kk vanhatsonnit, härät, emoleh-mät, emo-lehmä- hiehot, lypsyleh-mät ja muut naudat 0,40 x x x x
Siat
emakot 0,50 x x x x
muut siat, vieroitetut porsaat 0- 3 kk ikäluokasta 2/3 0,30 x x x x
karjut 0,30 x x x x
Lampaat
uuhet 0,20 x x x x x x
pässit 0,20 x x x x x
karitsat yli 3 kk 0,06 x x x x
Vuohet
kutut 0,20 x x x x x x
pukit 0,20 x x x x x
kilit yli 3 kk 0,06 x x x x
Siipikarja
muu siipikarja (kalkkunat) 0,03 x x x x
muu siipikarja (hanhet, ankat, sorsat, fasaanit) 0,03 x x x
broilerit 0,007 x x x x
munivat kanat 0,014 x x x x
emolinnut 0,03 x x x
emolinnut (broileri) 0,02 x x x
emolinnut (kalkkuna) 0,05 x x x
Hevoset
hevoset, yli 6 kk 1,00 x x
ponit, yli 6 kk 1,00 x x
hevos- ja ponisiitostammat 1,00 x
suomenhevonen, väh. 1 v 1,00 x
suomen- hevonen 1,00 x
muut hevoset ja ponit 1-3 v 0,60 x

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.