1494/2015

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 6 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 507/2013:

1 §

Sen lisäksi, mitä aluehallintovirastojen alueellisesta toimivallasta ja toimialueista aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 1 §:ssä säädetään, työsuojelun vastuualueelle kuuluvissa tehtävissä:

1) Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluu myös Ahvenanmaan maakunta;

2) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluu myös Lapin aluehallintoviraston toimialue.

2 §

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on toimivaltainen hoitamaan seuraavat työsuojelun vastuualueelle kuuluvat tehtävät koko maan alueella:

1) tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) 12 §:ssä tarkoitetut valvontatehtävät;

2) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1088/2011) 2 §:n tarkoittamaksi pätevyydeksi;

3) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 14 §:n tarkoittamaksi pätevyydeksi;

4) poikkeusluvan myöntäminen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 14 §:ssä tarkoitetusta nosturin kuljettajan pätevyydestä;

5) laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 6 §:ssä tarkoitetut lausunnot.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on toimivaltainen valvomaan lisäksi rautatieliikenteen kaluston ja niiden mukana liikkuvien työntekijöiden työpaikkoja sekä sisävesiliikenteen ja siihen liittyvän ahtaustoiminnan työpaikkoja, lukuun ottamatta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toimialuetta.

3 §

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on toimivaltainen hoitamaan seuraavat työsuojelun vastuualueelle kuuluvat tehtävät koko maan alueella:

1) suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta annetun lain (209/2015) 5 §:ssä tarkoitetut valvontatehtävät;

2) työaikalain (605/1996) 14, 26 ja 36 §:ssä mainittujen lupien ja poikkeuslupien käsittely;

3) lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 10 §:ssä tarkoitetut tietojen antamiseen ja yhteistyöhön muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa liittyvät tehtävät.

4 §

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on toimivaltainen hoitamaan seuraavat työsuojelun vastuualueelle kuuluvat tehtävät koko maan alueella:

1) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista annetun lain (684/2015) 2, 4, 10, ja 12 §:ssä säädetyistä pätevyyksistä, luvista ja rekistereistä vastaaminen;

2) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista annetun lain (684/2015) 2 §:n tarkoittamaksi pätevyydeksi;

3) työsuojelun vastuualueiden yhteisten tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen.

5 §

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on toimivaltainen hoitamaan seuraavat työsuojelun vastuualueelle kuuluvat tehtävät koko maan alueella:

1) nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 15 §:ssä mainittujen poikkeuslupien käsittely;

2) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä annetun valtioneuvoston asetuksen (475/2006) 8 §:ssä mainittujen poikkeuslupien käsittely;

3) työsuojelun valvontaan liittyvän vastuualueiden yhteisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus.

6 §

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on toimivaltainen hoitamaan työsuojelun vastuualueiden yhteiseen viestintään ja työsuojelunäyttelyyn liittyvät asiat.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tämän asetuksen voimaan tullessa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueella, työneuvostossa tai työtuomioistuimessa vireillä oleva asia käsitellään loppuun siinä aluehallintovirastossa, jossa se on pantu vireille.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueista annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (930/2009) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitussihteeri
Tuula Andersin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.