1487/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista meri-mieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1015/2013) liitteet 1 ja 2, sellaisena kuin niistä liite 2 on asetuksessa 1032/2014, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2015.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa ja vuodelta 2015 toimitettavassa vastuunjaossa.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Matemaatikko
Harri Isokorpi

STMa merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.