1468/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 228 §:n nojalla:

1 §
Päätösvaltaisuus

Tapaturma-asiain korvauslautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme jäsentä tai heidän varahenkilönsä. Lautakunta ei kuitenkaan ole päätösvaltainen, jollei läsnä ole yksi työnantajia ja yksi työntekijöitä tai toimihenkilöitä edustava jäsen tai varahenkilö.

Lautakunta on päätösvaltainen myös silloin, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä tai heidän varahenkilöään, jos kaikki lautakunnan jäsenet tai heidän varahenkilönsä ovat kirjallisesti ennen kokousta yhtyneet esittelijän ratkaisuehdotukseen ja myös läsnä olevat ovat tällä kannalla.

2 §
Asian ratkaiseminen

Asiat ratkaistaan esittelystä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajalla ja jäsenillä tai heidän varahenkilöillään on kullakin yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Jos lausuntoasia olennaisesti liittyy lääketieteellisen seikan arviointiin, on ennen lausunnon antamista kuultava lautakunnan lääkäriasiantuntijaa.

3 §
Lausuntopyyntö ja lausunto

Lausuntopyyntö tehdään lomakkeella, johon tulee merkitä päätösehdotus ja kaikki lausunnon antamiseksi tarvittavat olennaiset tiedot. Lomake ja lausuntopyyntöön liitettävät asiakirjat välitetään lautakunnan sähköiseen käsittelyjärjestelmään. Lautakunnan lausunto annetaan vakuutuslaitokselle lomakkeella sähköisen käsittelyjärjestelmän välityksellä.

4 §
Lautakunnan toimisto ja palkkioiden määrääminen

Tapaturmavakuutuskeskus ottaa lautakunnan tehtävien suorittamista varten tarvittavan henkilökunnan. Tapaturmavakuutuskeskus määrää ja suorittaa lautakunnan jäsenten ja asiantuntijoiden palkkiot.

5 §
Työjärjestys

Työskentelyn järjestämisestä lautakunnassa määrätään tarkemmin työjärjestyksessä, jonka lautakunta vahvistaa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitussihteeri
Tiina Muinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.