1458/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2003) 6 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 168/2012, seuraavasti:

6 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto;

2) oikeushallinto-osaston osastopäälliköllä 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto;

3) lainvalmisteluosaston osastopäälliköllä 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:ssä säädetään, lainvalmisteluosaston apulaisosastopäälliköllä lainsäädäntöjohtajana on kelpoisuusvaatimuksena 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun.

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) oikeushallinto-osaston muun kuin koulutusyksikön päällikön tehtävään määrätyllä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja perehtyneisyys yksikön toimialaan;

2) lainsäädäntöneuvoksella yksikön johtajana 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto, hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikön lainsäädäntöneuvoksella 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja suomenkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun ja ruotsinkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella suomen ja ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun tai ruotsinkieliseen lakikieleen;

4) kriminaalipoliittisen osaston lainsäädäntöneuvoksella 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tutkinto sekä lainvalmistelussa tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;

5) muulla lainsäädäntöneuvoksella kuin edellä tässä momentissa tarkoitetulla lainsäädäntöneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto sekä lainvalmistelussa tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;

6) neuvottelevalla virkamiehellä ja suunnittelupäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto;

7) kielilain (423/2003) täytäntöönpanon ja soveltamisen seurannasta vastaavalla kieliasiainneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2015.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Hallitussihteeri
Ulla Westermarck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.