1425/2015

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2015

Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain (1096/2006) 1 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §

Palkkio vastaa suuruudeltaan edustajanpalkkiosta annetun lain (328/1947) mukaisen palkkiotoimikunnan vahvistamaa eduskunnan varapuhemiehelle maksettavaa palkkiota vähennettynä seitsemällä prosentilla. Pääministerille maksettava palkkio vastaa kuitenkin suuruudeltaan palkkiotoimikunnan eduskunnan puhemiehelle vahvistamaa palkkiota vähennettynä seitsemällä prosentilla. Tämän lain voimassa ollessa eduskunnan puhemiehelle tai varapuhemiehelle vahvistettuun palkkioon tehtävät ylimääräiset vähennykset tai lisäykset eivät muuta pääministerille tai ministerille maksettavaa palkkiota.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja se on voimassa 31 päivään toukokuuta 2019, enintään kuitenkin sen kuukauden loppuun, jonka aikana tasavallan presidentti myöntää eron tämän lain voimaan tullessa nimitettynä olevalle valtioneuvostolle.

HE 53/2015
PeVM 5/2015
EV 19/2015

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Pääministeri
Juha Sipilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.