1424/2015

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2015

Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (795/2014) liitteen 2 9.3. luku sekä

muutetaan liitteen 2 9.2. luvun 2 kohta ja liitteen 3 2.8. luku seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EYVL N:o 226, 25.6.2004, s. 22
Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Maaria Hackzell

Liite 2

ERI TOIMIALOJEN LAITOSTEN RAKENTEELLISET JA TOIMINNALLISET LISÄVAATIMUKSET

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Luku 9. Kalastustuotteita käsittelevä laitos

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Luku 9.2. Toiminnalliset lisävaatimukset

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2.  Tiettyjä kalastustuotteita koskevasta jäädyttämisvaatimuksesta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson VIII luvun III kohdassa D. Edellä mainittua jäädyttämisvaatimusta ei sovelleta pyydettyyn silakkaan (Clupea harengus membras) ja kilohailiin (Sprattus sprattus), eikä niistä valmistettuihin tuotteisiin, edellyttäen, että kyseisiä tuotteita ei toimiteta muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden markkinoille.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Liite 3

LAITOKSEN OMAVALVONTA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Luku 2. Eri toimialojen omavalvonnan tukijärjestelmien erityisvaatimukset

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Luku 2.8. Kalastustuotteita käsittelevä laitos

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1.  Kuvaus siitä, miten hallitaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksessa edellytetty loistarkastus sekä tiettyjä kalastustuotteita koskeva jäädyttämisvaatimus.

2.  Kuvaus puhtaan veden valvonnasta, jolla varmistetaan, ettei puhdas vesi vaaranna elintarviketurvallisuutta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.