1417/2015

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 b ja 2 c §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1137/2001) 2 b ja 2 c §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1134/2008, seuraavasti:

2 b §
Valtion osuuden ennakon maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:ssä tarkoitettu valtion osuuden ennakko Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvan yleisrahastoon kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

2 c §
Valtion osuuden ennakon tarkistaminen

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä vahvistettava sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulujen valtion osuuden määrä. Vahvistetun valtion osuuden ja valtion maksamien ennakoiden erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden toimintakulujen ennakoissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 toimintakulujen ennakoiden tarkistamisessa.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.