1405/2015

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 1 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § asetuksissa 516/2009 ja 59/2014 ja 8 § asetuksissa 183/1998 ja 516/2009, seuraavasti:

1 §

Poliisin ylijohtona toimivan Poliisihallituksen tehtävistä säädetään poliisin hallinnosta annetussa laissa (110/1992), Poliisiammattikorkeakoulusta annetussa laissa (1164/2013) sekä poliisista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1080/2013).

Poliisihallitus johtaa alaisiaan poliisiyksiköitä. Sen tehtävistä määrätään tarkemmin Poliisihallituksen työjärjestyksessä.

8 §

Suojelupoliisin tulee poliisin hallinnosta annetussa laissa säädetyn tehtävän toteuttamiseksi antaa viranomaisille ja yhteisöille sellaisia ohjeita, neuvoja ja tietoja, jotka ovat tarpeen valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi tai siihen kohdistuvien loukkausten estämiseksi.

Sisäministeriö vahvistaa suojelupoliisin tulosyksiköiden toimialueet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2015

Sisäministeri
Petteri Orpo

Ylitarkastaja
Jarkko Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.